top of page

Beeldende therapie


Beeldende therapie is een laagdrempelige vorm van therapie. Er wordt gebruikt gemaakt van beeldende middelen zoals schilderen, tekenen, boetseren, werken met papier, krijt, natuurelementen, ... Door middel van materialen en  technieken die ik je aanreik  kan een proces op gang komen. Eventuele problemen worden door het beeldend werken ervaren en zichtbaar. De therapie wordt afgestemd op de hulpvraag en er wordt steeds vertrokken vanuit het unieke van elke persoon.  
Soms is het moeilijk om woorden te vinden bij wat er zich innerlijk afspeelt.  De ervaringsgerichte aanpak van creatieve beeldende therapie kan hierbij een uitweg bieden. Daarnaast is beeldende therapie ook geschikt voor mensen die verbaal juist erg sterk zijn, te veel rationaliseren en moeilijk tot hun gevoel komen. Het kan voor hen net interessant zijn om te werken zonder woorden.

Creatieve wat?

De creatieve taal is universeel en non-verbaal. 

Toegankelijk voor kinderen, jongeren én volwassenen. 

Wanneer je in gesproken taal niet kan uitdrukken

wat je zeggen wilt of voelt. 

Wanneer gesproken taal in het rationele blijft. 

Dan kan creatieve therapie voor jou de manier zijn om je

uit te drukken en oude overtuigingen, patronen en

gewoontes los te laten. 

Er is geen artistieke voorkennis nodig. Ook als je 'niet creatief' bent, kan het jezelf uitdrukken in beeld, heel wat vertellen en duidelijkheid scheppen. 

creatieve therapie

Creatief therapeut

Loopbaanbegeleider

Rouwbegeleider

bottom of page